МУИС Хэвлэлийн газар

“Таргуд Ядамжавын Цэвэл Эзэн хичээвэл заяа хичээнэ: үгийн утга тайлагч”, 2020

“Таргуд Ядамжавын Цэвэл Эзэн хичээвэл заяа хичээнэ: үгийн утга тайлагч”, 2020

Зохиогч: Ц. Шагдарсүрэн

ISBN: 978-9919-20-323-8

Хэл: Монгол

Хуудасны тоо: 482

Хэмжээ: хатуу хавтастай, 250 х 175 х 43 мм

Үнэ: 55.000₮

    Энэ номд зохиогчийн бүх бүтээлийг хамрах боломжгүй тул урьд өмнө хэвлэгдэж гараагүй, бас одоо үзэхүйеэ бэрх болсон, мөн өдгөөгийн хүмүүст хэрэгтэй, сонин болов уу гэсэн хэмжээ бага шиг өгүүлэл, товхимлыг багтаав. Бусад нь дурсгалын эмхэтгэл номын жишгийг дагасан болно.