МУИС Хэвлэлийн газар

“Телевизийн сэтгүүл зүй: түүх, онол, практик II”, 2018

“Телевизийн сэтгүүл зүй: түүх, онол, практик II”, 2018

Ерөнхий редактор: М. Зулькафиль

Редактор: Т. Өнөрсайхан

Хэвлэлийн газар: “Удам Соёл”

Хэл: Монгол

Хуудасны тоо: 200

Хэмжээ: зөөлөн хавтастай,  245 х 175 х 7 мм

Үнэ: 10.000₮

    Уг номд манай орны телевизийн үүсэл хөгжил, төлөвшил, МҮОНТ-ийн болон арилжааны телевизийн хөгжлийн онцлог, саад бэрхшээл, ололт амжилт, тулгамдсан асуудлуудыг теле нэвтрүүлэг болон телевизийн үйл ажиллагааны тодорхой баримт, мэдээлэлд дүн шинжилгээ хийх замаар гарган, судлаачдын теле нэвтрүүлэгт хийсэн судалгаа, шүүмжийг хамарсан бүтээл юм.