МУИС Хэвлэлийн газар

Тодорхойн толь, 2012

Тодорхойн толь, 2012

Орчуулагч: Вро Рамжамба Гунгаажамц

ISBN 978-0-9852880-1-3

Хатуу хавтастай, 592 нүүр, 1кг 100 гр


  • Буяны садныг шүтэж сонссоныг эрэх ёс хийгээд өөрөө шажинд орж сайтар гарсан гэлэн болохыг олосны ёс
  • Ерийн ухааны орнуудад сонсох сэтгэхийн авьяасыг өчүүхэн төдий тавьсан их бүлэг сарга Шалтгаан цанидын хөлгөний дээд номд сонсох сэтгэхийн авьяасыг өчүүхэн төдий тавьсан хийгээд олон төрийн эш хйигээд хөтөлбөрийг олсны ёсыг номлосон сарга бүлэг
  • Тусгаар зарлиг даган соёрхлын аймгийн олсны ёсыг номлосны их сарга бүлэг
  • Тусгаар зарлигийн авшиг олныг олсон ёсыг номлосны их сарга бүлэг
  • Хүний нэрийн төвд орчуулга, дуудлага