МУИС Хэвлэлийн газар

ТҮГЭЭМЭЛ ХЭЛ ЗҮЙН ЗАРИМ АСУУДАЛ АНГЛИ, ТҮРЭГ, МОНГОЛ ХЭЛНИЙ ӨГҮҮЛБЭР I

ТҮГЭЭМЭЛ ХЭЛ ЗҮЙН ЗАРИМ АСУУДАЛ АНГЛИ, ТҮРЭГ, МОНГОЛ ХЭЛНИЙ ӨГҮҮЛБЭР I, 2013

Зохиогч: М.Ууганбаяр

Эрхэлсэн: М.Базаррагчаа, В.Дашдаваа

Хэвлэлийн газар: МУИС Пресс Хэвлэлийн Газар

ISBN 978-99973-42-08-9

Зөөлөн хавтастай, А5 хэмжээтэй, 89 нүүр, 120гр

Орчин үеийн хэл шинжлэлийн нөлөө бүхий онол болох түгээмэл хэлзүйн хүрээнд англи, монгол, түрэг хэлний өгүүлбэрийг харьцуулж, зэрэгцүүлсэн судалгааны ном.

Үнэ:5.99$