МУИС ПРЕСС Хэвлэлийн газар

ХУГАЦААН ЦУВААН ЭКОНОМЕТРИК, 2017

ХУГАЦААН ЦУВААН ЭКОНОМЕТРИК, 2017

Зохиогч: Батаагийн Эрдэнэбат

ISBN: 978-99978-1-498-2

Хэл: Монгол

Хуудасны тоо: 316

Жин: 555 гр

Хэмжээ: зөөлөн хавтастай, 240x170x10 мм

Үнэ: 40.000₮

Энэхүү ном нь хугацаан цуваан эконометрикийн үндсэн загваруудыг танилцуулж, эконометрикийн үндсэн ойлголтуудыг агуулсан бүлэгтэй. Хугацаан цуваан эконометрикт өргөнөөр ашиглагддаг EVIEWS, MATLAB компьютерийн програмуудыг танилцуулсан тусгай бүлгүүдтэй. Бүлгүүдийн төгсгөлд аналитик дасгалууд оруулсан нь бүлгийн агуулгыг ойлгосон эсэхээ шалгахад дөхөмтэй. Тэдгээрийн загвар бодолтыг номын эцэст мөн хавсаргасан нь номыг бие даан суралцах боломжийг олгож байна. Ном өөрийн гэсэн вэб хуудастай бөгөөд (https;//sites.google.com/site/erdenebatba/) эмпирик дасгалтай холбоотой өгөгдлүүд, компьютерийн програмыг агуулж байна.