МУИС Хэвлэлийн газар

ХҮНИЙ НӨӨЦИЙН МЕНЕЖМЕНТ Сурах бичиг, 2013

ХҮНИЙ НӨӨЦИЙН МЕНЕЖМЕНТ  Сурах бичиг,  2013

Зохиогч: Н.Оюунжаргал

Редактор: А.Хандмаа

Хэвлэлийн газар: МУИС Пресс Хэвлэлийн Газар

ISBN 978-99973-831-4-3

Зөөлөн хавтастай, В5 хэмжээтэй, 232 нүүр, 420гр

Энэхүү сурах бичгийг хүний нөөцийн менежментийн үндсэн ойлголт ухагдахуун, түүхэн хөгжил, орчин үеийн чиг хандлага, ажлын шинжилгээ, үнэлгээ, зураглал, хүний нөөцийн төлөвлөлт, бүрдүүлэлт, сургалт хөгжил, нөхөн олговор ба цалин хөлсний менежмент, хангамжийн систем гэсэн агуулгын хүрээнд бичжээ.

Үнэ:19.99$