МУИС Хэвлэлийн газар

ХӨРС СУДЛАЛ, 2015

Зохиогч: Ц.Батчулуун, С.Гэрэлбаатар

Редактор: Д.Даваадорж

Хэвлэлийн газар: МУИС Пресс Хэвлэлийн Газар

ISBN 978-99973-42-49-2

Хэл:Монгол

Зөөлөн хавтастай, 250x176мм /В5/, 164 нүүр, гр

Үнэ: 22.000₮

Энэхүү сурах бичиг нь Газар зүй, газрын менежмент, Ойн үйлдвэрлэлийн техник технологи, Байгаль орчны нөхөн сэргээлт, Хүрээлэн буй орчин судлал, Биологи, Экологи, Геологи, Физик, Химийн инженерчлэл чиглэлээр суралцаж буй оюутнууд сургалтын явцад юмс үзэгдлийн мөн чанар, бодисын шинж чанар, найрлага, элементүүдийн орц хэмжээг таньж мэдэх нарийвчлал сайтай шинжилгээний аргуудыг хээрийн судалгааны талбай болон лабораторын нөхцөлд эзэмшихэд зориулагдсан болно. Түүнчлэн хөрс судлах сонирхолтой хэн нэгэн ашиглах боломжтой юм.

Лаборатори, задлан шинжилгээний ажил, хээрийн судалгааны ажил бүр хичээлийн хөтөлбөрийн агуулгын дагуу хөрсний морфологи, механик бүрэлдэхүүн, хөрсний физик-химийн шинж чанарыг тодорхойлох аргын хүрээнд хийгдсэн болно.