МУИС Хэвлэлийн газар

ЦЭЦЭРЛЭГЖҮҮЛЭЛТ, НОГООН БАЙГУУЛАМЖ, 2016

Зохиогчид: Б.Батчулуун, Б.Цэнгэл, С.Гэрэлбаатар

Редактор: Н.Баатарбилэг

Хэвлэлийн газар: МУИС Пресс Хэвлэлийн Газар

ISBN 978-99973-42-51-5

Хэл: Монгол

Зөөлөн хавтастай, 176x250, 96 нүүр,

Үнэ:18.000₮

Энэхүү сурах бичиг нь Хот төлөвлөлт, Ландшафт Архитектур, Газрын менежмент, Ойн үйлдвэрлэлийн техник технологи, Байгаль орчны нөхөн сэргээлт, Хүрээлэн буй орчин судлал, Биологи, Экологи, Инженерийн чиглэлээр суралцаж буй оюутнууд сургалтын явцад хот суурингийн цэцэрлэгжүүлэлт ногоон байгууламжийн талаарх мэдлэг чадварыг эзэмшихэд зориулагдсан болно. Түүнчлэн хот төлөвлөлт, цэцэрлэгжүүлэлт ногоон байгууламжийн чиглэлээр сонирхогч хүн бүр ашиглах боломжтой юм.

Хичээлийн хөтөлбөрийн агуулгын дагуу хот суурингийн цэцэрлэг, ногоон байгууламжийн төлөвлөлт, цэцэрлэгийн гоёмсог байдал, бут сөөг, тарьц суулгацыг үржүүлэх аргын хүрээнд хийгдсэн болно.