МУИС Хэвлэлийн газар

Эволюци

Эволюци, 2012

Зохиогч: Ж.Футуима

ISBN 978-99962-0-701-3

Редактор: Б.Болдгив, Монгол улсын их Сургуулийн Биологи, Биотехнологийн Сургуулийн Экологийн тэнхим

Хэл: Монгол

Хатуу хавтастай,720нүүр, 2.100гр

2009 онд англи хэл дээр бичигдэж байсан энэхүү номыг 2012 онд Монгол хэлээр 2 дахь хэвлэл болгон гаргасан. Энэхүү номонд, Эволюцийн биологи, Амьдралын мод: Ангилал ба филоген, Эволюцийн зүй тогтол, Эрмэл үлдэгдэл дэх эволюци, Дэлхий дээрх амьдралын түүх гэх мэтчилэн 23 бүлэгтэй юм.

Үнэ: 71000₮