МУИС Хэвлэлийн газар

"Эдийн засагт яагаад жендэр чухал гэж?", 2022

Орчуулагч: Б.Отгонтөгс, Э.Номин, Б.Мягмарсүрэн нар

ISBN: 978-9919-504-89-2

Хэл: Монгол

Хуудасны тоо: 518

Хэмжээ: зөөлөн хавтастай, 250 х 175 х 30 мм

Үнэ: 52.000₮

МУИС Хэвлэлийн газар Принсетоны Их Сургуулийн хэвлэлийн газраас орчуулгын албан ёсны эрх авч, МУИС-ийн Эдийн засгийн тэнхимийн профессор Б.Отгонтөгс нарын баг орчуулан суралцагч, судлаач, сонирхон уншигч та бүхэнд хүргэж байна.

ЭДИЙН ЗАСАГТ ЯАГААД ЖЕНДЭР ЧУХАЛ ГЭЖ? сурах бичиг нь Эдийн засгийн нөхцөл байдалд эрэгтэй, эмэгтэй хүмүүс өөр өөр үйл хөдлөл хийдэг үү? Хүйсийн хувьд ялгаатай үйл хөдлөлийн хэдэн хувь нь биологийн, хэдэн хувь нь нийгэмшлийн асуудлаар тайлбарлагдах вэ? Өрх гэр доторх эмэгтэйчүүдийн наймаалцах хүчийг юу тодорхойлдог вэ? Яагаад ихэнх нийгэмд эрэгтэйчүүд чухал шийдвэр гаргахад оролцдог, тэд энэ давуу талыг хэрхэн олж авсан бэ? Яагаад саяхныг хүртэл эмэгтэйчүүд л гэрийн ажил хийж, хүүхдүүдээ өсгөдөг байв? Ямар түвшинд хүртэл зах зээл эмэгтэйчүүдийн сайн сайхан байдлыг тодорхойлдог вэ? Хөрөнгийн зах зээл эмэгтэйчүүдийг ялгаварлан гадуурхдаг уу? Хөдөлмөрийн зах зээл эмэгтэйчүүдийг ялгаварлан гадуурхдаг уу? Глобалчлал нь эмэгтэйчүүдийг хохироож байж болзошгүйд итгэх аливаа шалтгаан бий юү? Гэрлэлт эмэгтэйчүүдийн хувьд эдийн засгийн ямар үр дагавар авчирдаг вэ? Жирэмслэлтээс хамгаалахад гарсан хувьсгал хөгжингүй орнууд болон буурай хөгжилтэй орнуудын эмэгтэйчүүдийн амьдралд хэрхэн нөлөөлсөн бэ? Яагаад ядуу буурай орнуудад төрөлтийг бууруулахад эмэгтэйчүүдийн бие даасан байдал нь маш чухал боловч яагаад эмэгтэйчүүд энэ процессын хохирогч болж, төрөлт буурах шалтгаан болдог вэ? Эмэгтэйчүүд санал өгөх эрхээ олж авахад эдийн засгийн ямар ямар хүчин зүйлс нөлөөлсөн бэ? Эмэгтэйчүүд санал өгөх эрхээ олж авснаар эдийн засгийн ямар үр нөлөө гарсан бэ? Эмэгтэйчүүдийг хэрхэн хүчирхэг болох вэ? Эдгээр сэдвүүдийг эдийн засгийн үндсэн зарчмуудын талаар ойлголттой хүмүүст зориулж энгийн үг хэллэгээр бичигджээ.Баян, ядуу орнуудын эмэгтэйчүүдэд тулгарч буй бэрхшээлүүд нь ихэнхдээ харилцан адилгүй байдаг. Зарим нэгэн нийтлэг зүйлүүд болох түүх, соёл, шашин шүтлэг, эдийн засгийн хөгжил, улс төр нь баян орнуудад бага зэргийн асуудлыг үүсгэдэг бол ядуу буурай оронд илүү бэрхшээлтэй асуудлууд болж байдаг.