МУИС Хэвлэлийн газар

ЭЛЕКТРОДИНАМИК, 2015

Зохиогчид: Л.Д.Ландау, Е.М.Лифшиц

Редактор: Д.Дамбасүрэн, Ч.Баярхүү

Орчуулагч: Ж.Ванчинхүү

Хэвлэлийн газар: МУИС Пресс Хэвлэлийн Газар

ISBN 978-99973-42-35-5

Хэл: Монгол

Зөөлөн хавтастай, 176x250, 124 нүүр, 380гр

Үнэ:13.000₮

Нэрт физикч Л.Д.Ландау, Е.М.Лифшиц нар физикийн бүх чиглэлийн агуулгыг багтаасан онолын физикийн цуврал номыг зохиосон бөгөөд энэ цуврал дэлхийн олон хэл дээр орчуулагдан хэвлэгдэж өнөөдөр ч физикчдийн ширээний ном болж хэрэглэгдсэн хэвээр байна. Сүүлийн 50 гаруй жилийн хугацаанд энэ цуврал орос хэл дээр 10 орчим удаа дахин хэвлэгджээ. Эдгээр цуврал ном физикийн бүрэн мэдлэгийг математик хэл дээр илэрхийлж цэгцтэйгээр эмхэтгэсэн байдгаараа онцлог даваа талтай.

1970-аад оны үед энэ цуврал номыг хураангуйлан бичиж “Онолын физикийн товч курс” нэртэйгээр хоёр боть болгон хэвлүүлжээ. Энэхүү ном нь товч курсийн нэгдүгээр ботийн анхдугаар хэвлэлийн хоёрдугаар хэсгийн орчуулга юм.

Энэ ном харьцангуйн тусгай онолын үндэслэл, цэнэг ба орны харилцан үйлчлэл, цахилгаан соронзон орон, цахилгаан соронзон долгион, цахилгаан соронзон долгион цацрал зэрэг сэдвүүдийг Гамильтоны зарчимд тулгуурлан голчлон релятив тохиолдолд авч үздэг бөгөөд их дээд сургуулийн суралцагсад, залуу багш, эрдэм шинжилгээний ажилтнуудад зориулагдсан.