МУИС Хэвлэлийн газар

“Элжгэн халхын утга соёл, аман зохиолын уламжлал” , 2019

“Элжгэн халхын утга соёл, аман зохиолын уламжлал” , 2019

Зохиогч: Д. Өрнөхдэлгэр

Редактор: С. Дулам, Р. Чүлтэмсүрэн

ISBN: 978-9919-21-262-9

Хэл: Монгол

Хуудасны тоо: 356

Хэмжээ: хатуу хавтастай, 250 х 170 х 30 мм

Үнэ: 25.000₮

    Элжгэн халхын утга соёлд холбогдох онцлог зүйлүүдийг сурвалжлан цуглуулсан эх хэрэглэхүүн, судлагчдын бичиж нийтлүүлсэн, тэмдэглэсэн зэрэгт үндэслэн тус тусынх нь мөн чанар, хоорондын шүтэлцээ, түүнийг илэрхийлж, уламжлан хадгалж ирсэн хүн зоны сэтгэлгээ  нь чухам ямар зүйлээр илэрч байгааг тодорхойлсны үндсэн дээр Элжгэн халхын утга соёлын зарим асуудлыг тайлбарлаж, зохих дүгнэлт өгөхийг зорьжээ.