МУИС Хэвлэлийн газар

“Эх зохиолыг задлан шинжлэх үнэлэх арга зүй” , 2018


“Эх зохиолыг задлан шинжлэх үнэлэх арга зүй” , 2018

Зохиогч: Г. Нандинбилиг

Редактор: С. Дулам

Хэвлэлийн газар: “МУИС ПРЕСС”

ISBN: 978-99978-4-845-1

Хэл: Монгол

Хуудасны тоо: 312

Хэмжээ: зөөлөн хавтастай, 245 х 175 х 15 мм

Үнэ: 25.000₮

    Энэхүү номд эх зохиолыг судлах олон талт арга зүйг жишээгээр үзүүлэхдээ их сургуулийн ерөнхий боловсролын сургуулийн уран зохиолын сонгон судлах хичээлийн хөтөлбөрт зөвлөсөн гадаадын болон монголын шилдэг зохиолуудаас сонгон авсан бөгөөд бүлэг бүрд эх зохиолыг судлахад зайлшгүй шаардлагатай онол арга зүй, ашиглаж болох ажлын хуудас, асуулт даалгаврын загвар зэргийг хавсаргажээ. Их дээд сургуулийн утга зохиол судлал, монгол хэл уран зохиолын багш мэргэжлийн ангийн оюутнууд, уран зохиолын багш нарт зориулав.