МУИС Хэвлэлийн газар

“Ёс суртахууны боловсрол”, 2020

“Ёс суртахууны боловсрол”, 2020

Зохиогч: Р. Дарьхүү, М. Золзаяа, Д. Оюунгэрэл

ISBN: 978-9919-23-152-1

Хэл: Монгол

Хуудасны тоо: 180

Хэмжээ: зөөлөн хавтастай, 200 х 144 х 9 мм

Үнэ: 12.600₮

    Энэ гарын авлагад монголынхоо ёс суртахууны уламжлалт сургаал, мөн дорно дахины болон өрнө дахины ёс суртахууны үзэл сургаалыг аль алиныг хамт авч үзэв. Тус гарын авлага нь гэр бүл, дунд сургуулийн багш, суралцагч нарт ёс суртахууны боловсролоо дээшлүүлэх нэг хэрэглэгдэхүүн болно хэмээн найдаж байна.