МУИС Хэвлэлийн газар

HISTORIA MONGOLARUM, 2013

HISTORIA

MONGOLARUM №34 (396), 2013

МУИС-ийн Нийгмийн Ухааны Сургуулиас эрхлэн гаргадаг эрдэм шинжилгээний сэтгүүл.

Эрхэлсэн: О.Оюунжаргал

Зөөлөн хавтастай, 260 нүүр, 243ммX172мм, 380гр

ISSN: 2224-1804

Үнэ: 24.99