МУИС Хэвлэлийн газар

“HISTORIA MONGOLARUM”

“HISTORIA MONGOLARUM” Vol 10 (267) 2011

МУИС-ийн Нийгмийн Ухааны Сургуулиас эрхлэн гаргадаг эрдэм шинжилгээний сэтгүүл.

Эрхэлсэн: О.Оюунжаргал

Зөөлөн хавтастай, 326 нүүр, 206ммX178мм, 500гр

ISSN: 2224-1804